Yasalara uygun hareket etmek ve performansını yükseltmek için organizasyonun her aşamasında benimsenen etkili bir İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik yönetim sistemini kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde uygulamayı, bu alanda sürekli gelişim amacıyla ileri standartları dikkate alarak yeni hedefler belirlemeyi, operasyonel kontrolünde olan ortaklıklardan, bu politikanın uygulanmasını talep etmeyi veya benzerinin hayata geçirilmesi yönünde gayret göstermeyi, personel değerlendirme ve ödüllendirmelerinde İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik performanslarını dikkate almayı bu konudaki bilincinin gelişmesini ve personel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol almayı, insanlara, diğer canlılara, mal varlıklarına, çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde hizmet sağlamayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, güvenlik risklerinin düzenli değerlendirilip, personelin ve işletmenin daha iyi korunması için önemlerin alınmasını sağlamayı, İş Sağlığı, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Politikası olarak taahhüt etmektedir.

Bu şekilde müşterilerimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve genel olarak toplumun güvenini kazanmayı, iş birliğini destekleyen iyi bir komşu olmayı ve sürdürülebilir bir gelişmeye katkıda bulunmayı ana hedef olarak kabul eder.