Yasalarca zorunlu kılınmış tüm sertifika, yetki belgesi, muayene ve kontrollere ek olarak belirli periyodlar çerçevesinde tüm tanker operatörlerimiz şirket bünyesinde ya da profesyonel kuruluşlarca hazırlanan sürüş, güvenlik ve ürün bilgisi eğitimlerini almaktadır.

  1. İş Sağlığı Emniyet Çevre Ve Güvenlik Eğitimi
  2. İşeç Kültürü Yaratılması Eğitimi
  3. Anti Skid&Anti Rollover Eğitimi
  4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri
  5. Yangın Eğitimi Ve Tatbikatları